Neki od izuma Nikole Tesle

Brod na daljinsko upravljanje

Indukcijski motor

Stojeće jaje (princip indukcijsog polja – rotacije)

Nacrt broda na daljinsko upravljanje

Turbina

Model električnog motora

Elektromagnetski motor 1

Elektromagnetski motor 2

Elektromagnetski motor 3

Motor 1

Motor 2

Teslina benzinska turbina

Geotermalna turbina